BLOG

Amazonewerkgroep schrijft brief aan Verantwoordingsorgaan ABP

De Amazonewerkgroep Heerlen is een samenwerkingsverband van de Andreasparochie, HeerlenMondiaal en de Steungroep Indianen in Brasil. De groep is al sinds juni 2020 met het ABP in discussie over haar investeringen in het Braziliaanse mijnbouwbedrijf Vale SA. Vale is verantwoordelijk voor honderden stuwmeren met giftig mijnafval. Veel van de dammen zijn onveilig. In 2019 brak […]

Agro-ecologie en traditionele gemeenschappen Bijeenkomst Inheemse gemeenschappen in Bahia over grondstrijd, territoria en water.

Tussen 30 januari en 3 februari vond in Bahia (Brazilië) de 7de Bijeenkomst Agro-ecologie plaats. De deelnemers, uit zwarte en indiaanse gemeenschappen, waren van de deelstaten Bahia, Maranhão, Sergipe, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro en Rondônia. Het thema dit jaar was: “Vechten voor land, territorium en water: het versterken van de traditionele en voorouderlijke […]

Een nieuwe tijd voor de oorspronkelijke volken van Brazilië?

Terwijl de nieuwe regering Lula het gevecht voortzet ter bescherming van de democratie in Brazilië (de media berichten hierover), maken de inheemse volken zich klaar voor nieuwe kansen en invulling van oude eisen. In een artikel van 18 januari vat Roberto Liebgott van CIMI de belangrijkste eisen voor de Volken nog eens samen. Verder hieronder […]

De nieuwe regering Lula en de rechten van de Inheemse Volken in Brazilië: visie van CIMI.

Bij het aantreden van de nieuwe regering begin januari 2023 spreekt CIMI, werkzaam met de Inheemse Volken van Brazilië en verbonden aan de Nationale Bisschoppenconferentie, zich uit over de uitdagingen die er liggen. CIMI ziet sterke aanwijzingen dat de inheemse rechten nu zullen worden gerespecteerd en dat de oorspronkelijke volken zullen worden gehoord. Maar dit […]

Bijzondere lezing door Inheemse leider Kowawa Apurina

Kowawa Apurinã, inheemse leider en milieu- en mensenrechtenactivist, komt naar Maastricht ! Op woensdag 16 november zal zij van 19.00 – 21.00  spreken over haar werk : over de aantasting van het milieu, inheemse inspanningen om land te beschermen en over het genezen van onszelf en de planeet. De lezing vind plaats: Studentenpastoraat The InnBetween, […]

Oproep: Het Amazone-regenwoud mag niet blijven branden

De regenwouden in de Amazone branden – elk jaar worden grote gebieden gekapt en verbrand voor veeweiden, sojabonenvelden en mijnbouw. De in-heemse volkeren wenden zich nu tot de wereldgemeenschap. Ze roepen op tot een wereldwijd pact om tegen 2025 80% van het Amazonegebied te be-schermen. Overal in de Amazone rukken houthakkers, veeboeren, sojabonenprodu-centen, grondspeculanten, olie- […]

JAAROVERZICHT 2021 GEWELD TEGEN INHEEMSE VOLKEN VAN BRAZILIë

Om het onrecht tegen de Inheemse Volken aan te klagen en te bestrijden publiceert CIMI jaarlijks het Jaarverslag Geweld. Hierin komen met cijfers de verschillende vormen van geweld aan de orde. Voor dit verkiezingsjaar is een balans van het optreden van de regering Bolsonaro extra belangrijk. De inleiding op het jaaroverzicht is tegelijk een samenvatting: […]

50 jaar CIMI indianenpastoraat in Brazilië

Wat opvalt als je de geschiedenis van 50 jaar CIMI langsloopt, is dat de grote thema’s van bij haar oprichting bijna allemaal nog actueel zijn. De strijdpunten van toen spelen ook vandaag een grote rol: wat betekent beschaving; wat noem je “vooruitgang”; en “ontwikkeling”?  En wie bepaalt dat? Wat doen regeringen, de kerk of het […]

8000 Indiaanse leiders bijeen voor de Week van de Indiaan 2022

Voor de 18de editie van de Week van de Indiaan (4-14 april) bracht het landelijk samenwerkingsverband van de Oorspronkelijke Volken van Brazilië APIB meer dan 8000 lokale leiders bijeen in de hoofdstad Brasilia. Deze (jaarlijkse) Week kon na de covid-epidemie eindelijk weer gehouden worden en de deelnemers vertegenwoordigen zo’n 200 inheemse volken van het land. […]

Slachtoffers mijnbouw Latijns-Amerika sturen delegatie naar Europa

Een Latijns-Amerikaanse delegatie voor Integrale Ecologie in Tijden van Roofbouw, afkomstig uit Brazilië, Colombia, Honduras en Ecuador, komt naar Europa. Deze delegatie bestaat uit leiders van dorpen en gemeenschappen, mensen actief in kerken en werkgroepen en onderzoekers. Van 20 maart tot 6 april bezoekt de delegatie Duitsland, Italië, België, Oostenrijk en Spanje. Bij de voorbereiding […]