BLOG

Hulpactie Watersnood Indianengemeenschappen Zuid-Brazilië

Bij de immense overstromingen in de deelstaat Rio Grande do Sul van mei j.l. zijn ook meer dan 80 inheemse gemeenschappen getroffen. Een 22-tal organisaties van deze gemeenschappen, uit kerken, milieu en gezondheidssector heeft een inventarisatie gemaakt van de schade en zijn een campagne gestart voor passende hulp. Die moet onder meer van de nationale […]

Gebiedsafbakening en milieu: centrale thema’s op tweede bijeenkomst inheemse volken van Mato Grosso

Tussen 2-5 april kwamen een kleine 400 vertegenwoordigers van 43 verschillende volken uit de deelstaat Mato Grosso bij elkaar op een werkkamp in Cuiabá. “De volken van de zeven regio’s van de Federatie van Inheemse Volken en Organisaties van Mato Grosso [Fepoimt], zijn bij elkaar voor één doel, de strijd voor onze rechten,” aldus Eliane […]

Indianen trekken ten strijde voor land

Opnieuw zijn vertegenwoordigers van inheemse gemeenschappen in de regeringshoofdstad Brasilia en wel uit de deelstaten Mato Grosso do Sul en Paraná. De ruim 100 personen hebben een lange busreis van meer dan 1000 km achter de rug want ze willen: • Duidelijkheid over de afbakening en toewijzing van hun land; • Dat hen eindelijk recht […]

Landbouwgif als wapen tegen de indianen

Zonder bescherming van de staat wordt de gemeenschap nog steeds chemisch aangevallen met pesticiden. ” Het was ongeveer vier uur in de ochtend toen het vliegtuig het gif begon te sproeien. Het stopte rond 9 uur of zo. Nu doen ze het met zowel de tractor als het vliegtuig. Sinds gisteren is er weer een […]

Indianen na 1 jaar Lula en Europa

Met het aantreden van de nieuwe president Lula voorjaar 2023 hadden de Inheemse Volken van Brazilië terecht grote verwachtingen op verbeteringen en maatregelen die hun positie versterken. Die waren ook hard nodig na het wanbeleid van zijn voorganger Bolsonaro. Wat is er gebeurd in dit eerste jaar? Hier enkele belangrijke momenten. De indianen hebben een […]

Damiana – Groot inheemse leidster overleden

Damiana Cavanha, één van de grootste inheemse krijgers van de Guarani- en Kaiowá-volken van de deelstaat Mato Grosso do Sul, is op 7 november overleden. Ze heeft het niet meer mogen beleven dat haar voorouderlijke grond werd afgebakend. De laatste twintig jaar probeerde ze daar te leven in hutjes van zwart zeildoek en resten karton, […]

Inheemse Vrouwen Strijden voor haar rechten

De 3de Mars van de Inheemse Vrouwen bracht van 11 tot 13 september 2023 8 duizend vrouwen bijeen in de Braziliaanse hoofdstad. De vrouwen vertegenwoordigden de inheemse beweging uit 12 landen en regio’s: Maleisië, Afrika, Oeganda, Verenigde Staten, Peru, Kenia, Nieuw-Zeeland, Bangladesh, Rusland, Indonesië, Guatemala en Finland. De mars bracht dus ook inheemse vrouwen uit […]

Jaaroverzicht 2022: Geweld tegen Inheemse Volken van Brazilië

Om het onrecht tegen Inheemse Volken aan te klagen en te bestrijden publi-ceert Cimi, het Indianenpastoraat van de RKkerk, jaarlijks een overzicht van de diverse vormen van geweld waar de volken mee geconfronteerd worden. Het jaar 2022 was het laatste van de regering Bolsonaro. Een verslag om niet te vergeten dus. Het rapport ‘Geweld tegen […]

Strijd om Inheemse grond gaat verder

Op 7 juni 2023 heeft het Hooggerechtshof in Brasilia zich opnieuw gebogen over de zaak van de rechten op grond van de oorspronkelijke volken. De uit-spraak zou enorme gevolgen kunnen hebben voor de toewijzingen die eer-der plaatsvonden, voor die welke onder de rechter liggen en voor die in de toekomst nog moeten plaatsvinden. ‘Marco temporal’ […]