BLOG

Damiana – Groot inheemse leidster overleden

Damiana Cavanha, één van de grootste inheemse krijgers van de Guarani- en Kaiowá-volken van de deelstaat Mato Grosso do Sul, is op 7 november overleden. Ze heeft het niet meer mogen beleven dat haar voorouderlijke grond werd afgebakend. De laatste twintig jaar probeerde ze daar te leven in hutjes van zwart zeildoek en resten karton, […]

Inheemse Vrouwen Strijden voor haar rechten

De 3de Mars van de Inheemse Vrouwen bracht van 11 tot 13 september 2023 8 duizend vrouwen bijeen in de Braziliaanse hoofdstad. De vrouwen vertegenwoordigden de inheemse beweging uit 12 landen en regio’s: Maleisië, Afrika, Oeganda, Verenigde Staten, Peru, Kenia, Nieuw-Zeeland, Bangladesh, Rusland, Indonesië, Guatemala en Finland. De mars bracht dus ook inheemse vrouwen uit […]

Jaaroverzicht 2022: Geweld tegen Inheemse Volken van Brazilië

Om het onrecht tegen Inheemse Volken aan te klagen en te bestrijden publi-ceert Cimi, het Indianenpastoraat van de RKkerk, jaarlijks een overzicht van de diverse vormen van geweld waar de volken mee geconfronteerd worden. Het jaar 2022 was het laatste van de regering Bolsonaro. Een verslag om niet te vergeten dus. Het rapport ‘Geweld tegen […]

Strijd om Inheemse grond gaat verder

Op 7 juni 2023 heeft het Hooggerechtshof in Brasilia zich opnieuw gebogen over de zaak van de rechten op grond van de oorspronkelijke volken. De uit-spraak zou enorme gevolgen kunnen hebben voor de toewijzingen die eer-der plaatsvonden, voor die welke onder de rechter liggen en voor die in de toekomst nog moeten plaatsvinden. ‘Marco temporal’ […]

Indianenland in Witmarsum?

Een jaar of 10 geleden had ik het voorrecht Witmarsum te leren kennen. Nee, niet in Friesland, maar in Brazilië ! Of beter: daarna was ik ook in Friesland, met een boodschap uit de zuidelijke deelstaat Santa Caterina: een boodschap van Witmarsum voor Witmarsum…Witmarsum (Santa Catarina – Br.). Je gelooft je oren niet, tot je […]

Amazonewerkgroep schrijft brief aan Verantwoordingsorgaan ABP

De Amazonewerkgroep Heerlen is een samenwerkingsverband van de Andreasparochie, HeerlenMondiaal en de Steungroep Indianen in Brasil. De groep is al sinds juni 2020 met het ABP in discussie over haar investeringen in het Braziliaanse mijnbouwbedrijf Vale SA. Vale is verantwoordelijk voor honderden stuwmeren met giftig mijnafval. Veel van de dammen zijn onveilig. In 2019 brak […]

Agro-ecologie en traditionele gemeenschappen Bijeenkomst Inheemse gemeenschappen in Bahia over grondstrijd, territoria en water.

Tussen 30 januari en 3 februari vond in Bahia (Brazilië) de 7de Bijeenkomst Agro-ecologie plaats. De deelnemers, uit zwarte en indiaanse gemeenschappen, waren van de deelstaten Bahia, Maranhão, Sergipe, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro en Rondônia. Het thema dit jaar was: “Vechten voor land, territorium en water: het versterken van de traditionele en voorouderlijke […]

Een nieuwe tijd voor de oorspronkelijke volken van Brazilië?

Terwijl de nieuwe regering Lula het gevecht voortzet ter bescherming van de democratie in Brazilië (de media berichten hierover), maken de inheemse volken zich klaar voor nieuwe kansen en invulling van oude eisen. In een artikel van 18 januari vat Roberto Liebgott van CIMI de belangrijkste eisen voor de Volken nog eens samen. Verder hieronder […]

De nieuwe regering Lula en de rechten van de Inheemse Volken in Brazilië: visie van CIMI.

Bij het aantreden van de nieuwe regering begin januari 2023 spreekt CIMI, werkzaam met de Inheemse Volken van Brazilië en verbonden aan de Nationale Bisschoppenconferentie, zich uit over de uitdagingen die er liggen. CIMI ziet sterke aanwijzingen dat de inheemse rechten nu zullen worden gerespecteerd en dat de oorspronkelijke volken zullen worden gehoord. Maar dit […]