Actie

Steun voor CIMI
Het leven van indianen wordt bedreigd.

Een zaak die ons allemaal aan gaat.

Om de unieke levenswijze, kennis en rijkdom van inheemse volken niet verloren te laten gaan kunt u het werk van CIMI steunen. Dit kan door deel te nemen aan de brievenacties die regelmatig op onze website verschijnen. Het kan ook door mee te werken in regionale Oat-steungroepen voor CIMI in Nederland (Oat = Guarani voor op weg gaan).

Financiële bijdragen voor het werk van CIMI en indianenorganisaties zijn eveneens bijzonder welkom.
Toon u solidair met CIMI en de Indianen in Brazilië!

U kunt zich aanmelden etc. via ons contactformulier

Wilt u CIMI financieel ondersteunen, dan kan dat door donaties op t.n.v. Stichting Steun aan CIMI, Stutterstraat 9, 6432 AK Hoensbroek.

Periodieke bijdragen zijn eveneens welkom. Donoren ontvangen, zo gewenst, onze digitale nieuwsberichten.
(Giften zijn aftrekbaar voor belastingen).

Bekijk hier de pdf folder van CIMI.