De agressie van de nieuw gekozen president jegens de oorspronkelijke volken van Brazilië – verklaring van Cimi


De herhaaldelijk gedane uitspraken van de komende president van Brazilië, Bolsonaro over de oorspronkelijke volken van het land zijn diep verontrustend, zitten vol ideologie en zijn niet van deze tijd.

Bolsonaro stelt met nadruk de Inheemse Volken gelijk aan dieren in dierentuinen. Dit is op zich al onacceptabel. Door zo te spreken geeft de aanstaande president aan dat op de Volken gejaagd mag worden en dat ze door degenen die de gebieden willen exploiteren en die denken zoals hij van hun inheemse gronden gezet mogen worden.

Bolsonaro gaat qua visie op het land terug naar de tijd van de militaire dictatuur van de jaren 1960-80. De ideologie van assimilatie en het doen verdwijnen van de Indianen in de totale bevolking gaf staatsinstellingen en privé personen alle ruimte om minstens 80.000 Indianen uit te moorden, zoals de Waarheidscommissie later rapporteerde.

Wanneer de aankomende president verklaart dat de demarcaties van inheemse gebieden vanuit het buitenland opgedrongen worden, spreekt hij de waarheid niet. Feit is dat de Grondwet van 1988 van Brazilië in artikel 231 het recht op sociale organisatie, gebruiken, gewoontes, tradities, oorspronkelijke gebieden erkent. Dezelfde belangrijkste wet van ons land verplicht de Braziliaanse Staat om de demarcatie van gebieden te regelen en alle aanwezige rijkdommen te beschermen.

Als nieuwe president hoort hij ook te weten dat deze rechten al sinds 1680 en opnieuw sinds 1934 in alle eerdere versies van de Grondwet zijn vastgelegd.

Wanneer Bolsonaro aangeeft dat demarcatie van inheemse gebieden zou kunnen leiden tot het ontstaan van nieuwe landen binnen Brazilië, ontkent hij de heldhaftige strijd van de Inheemse Volken ter verdediging van de landsgrenzen.

De verklaringen van de komende president, bieden – behalve dat ze bijzonder weinig respect voor de Volken tonen – alle ideologische ruimte voor de Staat om werkloos toe te zien t.a.v. de Volken die eerder van hun gronden zijn beroofd en die deze thans terugvorderen. Tevens om de illegale en criminele acties van nu, de invasies en ontbossing, de vestiging van bedrijven in erkende inheemse gebieden, allemaal stappen die vandaag de dag de nieuwe fase van beroving Karakteriseren, te laten gebeuren.

Ten slotte: de woorden van de komende president moedigen zonder twijfel acties aan (en ze bieden er een kader voor) om aanslagen op het leven van de Inheemse Volken te plegen. Dit staat dus volledig dwars op de plicht van de Staat om demarcaties uit te voeren en de ge-bieden en het leven van deze Volken te beschermen.

Geconfronteerd met zoveel agressie spreekt CIMI haar volledige solidariteit uit jegens de 305 Inheemse Volken van Brazilië en bevestigt opnieuw haar verbondenheid, ter verdediging van hun levens en toekomstplannen.

Bron: Conselho Indigenista Missionário (CIMI) Brasilia 1 december 2018 – artikel; bewerkt en deels ingekort.

N.B. : Hopelijk wordt deze verklaring van CIMI wereldwijd nagevolgd door vele groepen en organisaties !

Voor meer informatie, klik hier