Café Mondiaal : Nederlandse gewinzucht helpt Amazone-regio verwoesten.


Op donderdag 6 juni 2019 organiseert Heerlen Mondiaal de 59ste editie van Café Mondiaal met als thema: Nederlandse gewinzucht helpt Amazone-regio verwoesten.

Deze editie begint om 19.30 maar vindt deze keer plaats in de Koffiekamer van De 2 gezusters, gelegen aan de Putgraaf 3 te Heerlen.

Het Amazonegebied in Brazilië en haar bewoners staan al decennia onder zware druk. Het gaat dan ook niet om kleine zaken! Illegale houtkap, ontbossing, verwoesting van het regenwoud, verdrijven van inheemse volken en kleine boerenfamilies, aanplant van nog meer monocultuur, waaronder soja, aanleg van havens en andere infrastructuur, moord en geweld als dat van pas komt…

Ons kabinet en het Nederlandse bedrijfsleven spelen daar een kwalijke rol in. Perspublicaties en rapporten van onderzoeksgroepen en NGO’s brengen misstanden aan het licht waar de Nederlandse betrokkenheid dichtbij staat: “Het zijn de Braziliaanse bedrijven die de wet over-reden, maar Nederlanders krijgen opdrachten voor projecten die er zonder die criminaliteit waarschijnlijk niet waren geweest”. De NL-ambassade wijst hierbij al jaren actief de weg.

Kamerleden stelden vragen hierover maar kregen geen of vage antwoorden. Onder de noemer van ‘duurzaamheid’ worden winsten gemaakt. De havens van Rotterdam en Amsterdam krijgen nog meer soja aangevoerd. De nieuw aangetreden regering van Brazilië onder leiding van president Jair Bolsonaro maakt alles nog erger.

Als instanties en bedrijven zich verschuilen achter anderen, wie is dan nog bereid verantwoordelijkheid te nemen? Omdat ze vanuit België werden aangesproken op deze misstand- en de Nederlandse inbreng hierin, hebben de Steungroep Indianen in Brasil, de RK Parochie H. Andreas en Heerlen Mondiaal een Open Brief geschreven aan de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, mevrouw S. Kaag en 17 Nederlandse bedrijven.

Café Mondiaal

Deze aflevering van Café Mondiaal wordt georganiseerd door de Steungroep Indianen in Brasil, de RK Parochie H. Andreas en Heerlen Mondiaal. Wim van Kempen van de Steungroep Indianen in Brasil verzorgt de korte inleiding. Zoals gewoonlijk zal Harrie Winteraeken de discussie leiden.

Voor meer informatie over deze Café Mondiaal kunt u terecht bij Wim van Kempen op 045-572 2503 en of per mail

Zie ook:
R.-K. Parochie H. Andreas

Steungroep Indianen in Brasil

De open brief (met bijlage) is te lezen op de bovengenoemde websites