Open Brief 3 Heerlense groepen over NL-bijdrage aan verwoesting Amazonegebied


   

De zogenaamde “ontwikkeling” van het Braziliaanse Amazonegebied gaat gepaard met bruut geweld tegen daar levende bevolkingsgroepen (kleine boerenfamilies, Indianenvolken) en natuur en milieu. In die verwoesting speelt Nederland helaas een actieve rol.

In Heerlen heeft een groep, bestaande uit mensen van Heerlen Mondiaal, Steungroep Indianen in Brasil en uit de Andreas Parochie de informatie hierover bestudeerd.

In juni organiseerde deze groep een Café Mondiaal over dit thema.

Zij wilden als burgers de gevoelde medeverantwoordelijkheid voor zoveel onheil delen met de betrokken NL-bedrijven en de minister. Zij stuurden deze vorige maand een Open Brief waarop ondertussen enkele reacties zijn binnengekomen.

Hieronder de opening van de brief:

 

Heerlen, 16 mei 2019,

Aan de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, mevrouw S. Kaag, aan bestuur, directie en ondernemingsraad van ADM Nederland, Alewijnse Marine, Amaggi, Arcadis Nederland, Boskalis Nederland, Cargill, Damen Shipyards, Derlage Jr. Hout, Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf  Rotterdam, Hoogendoorn Hout, Houthandel Van der Hoek, Panteia, Siemens Nederland, STC-Nestra, TNO, Van der Sijde Hout

 

Geachte mevrouw/mijnheer,

Via deze Open Brief willen wij onze verontrusting kenbaar maken over de Nederlandse betrokkenheid bij projecten in Brazilië die enorme gevolgen hebben voor de oorspronkelijke bewoners van het land, voor milieu en leefomgeving, feitelijk voor de hele mensheid. Als lokale organisaties van mensen die zich medeverantwoordelijk voelen voor het wereld-gebeuren willen we vanuit onze zorgen u een aantal oprechte vragen stellen.

Wij worden hiertoe mede aangezet door organisaties uit het buitenland die ons oproepen de Nederlandse overheid en het Nederlandse bedrijfsleven over hun optreden in met name het Amazonegebied te benaderen.

Daarbij komt dat met belastinggeld van de Nederlandse burger hier zogenaamde ‘ontwikkelingsprojecten’ op gang worden gebracht. We uiten onze zorgen in een Open Brief, omdat volgens onze overtuiging heel de Nederlandse samenleving betrokken en in het geding is bij hoe onze regering en Nederlandse ondernemers te werk gaan. Daarom vragen wij vriendelijk doch dringend verantwoording. Uw antwoorden op onze vragen zullen wij via dezelfde kanalen als deze Open Brief naar buiten brengen.

(De hele brief en een bijlage vanuit Brazilië is te vinden op de websites van de organisaties: o.a. Indianen in Brasil

De groep mensen denkt ook na over extra stappen: men wil de pers en de bisschoppen gaan benaderen. Dit laatste omdat de Paus Franciscus in oktober 2019 een bijzondere synode bijeen heeft geroepen in Rome met als thema: ‘Amazonia: nieuwe paden voor de kerk en voor integrale ecologie.’, klik hier voor het document