PETITIE: NEDERLAND, STOP BOLSONARO, REDT HET AMAZONEWOUD !


Vandaag ontvingen wij de petitie: Nederland, stop Bolsonaro, redt het Amazonewoud !

De petitie eist dat de Nederlandse regering de versnelde ontbossing in het Amazonewoud en het toenemende geweld tegen de inheemse bevolking en natuurbeschermers veroordeelt.

Ook wordt de ontbinding geeist van het het Mercosur-handelsverdrag met Brazilië en het implementeren van economische sancties tegen Brazilië.

Op 25 september 2019 wordt deze petitie aangeboden als onderdeel van een demonstratie mbt dit onderwerp.

Via  https://petities.nl/petitions/nederland-stop-bolsonaro-redt-het-amazonewoud?locale=nl&fbclid=IwAR3RbgE0ilmbDg6wDklHWI-ZOXAQ9xJZZoVHyckONpzy7AqMjMoQBcNW_NI

kunt u deze petitie tekenen.