VROUWENLEIDERS BEZETTEN STRATEN EN PLEINEN VAN BRASILIA:“Strijden voor onze grond is strijden voor ons recht op leven”.


Terwijl mondiaal de zorgen om het Amazone-gebied toenemen en experts en politici hun visie delen, dreigen door de details de hoofdlijnen weer verloren te gaan. Midden augustus hielden vrouwenleiders en vertegenwoordigsters van meer dan 130 volken een 5-daagse bijeenkomst in de hoofdstad Brasilia. In een slotdocument zetten de vrouwen uiteen waar het voor hen om gaat. Een richtingswijzer ook voor de rest van de wereld.

 

     

Wij zijn het totaal oneens met de verhalen, de voorstellen en het optreden van de huidige regering, die de expliciete bedoeling heeft de Inheemse Volken uit te roeien om hun gronden te bezetten en deze op een moorddadige manier te laten exploiteren door het kapitaal”, aldus de vrouwen. Wij zijn verantwoordelijk voor de vruchtbaarheid en het behoud van onze heilige grond. Wij zullen altijd strijders zijn ter verdedig-ing van het bestaan van onze volken en Moeder Aarde.

Uit het slotdocument vd 1ste Mars van Inheemse Vrouwen: “Territorium: ons lichaam, onze geest” : “Wij, 2500 vrouwen van meer dan 130 verschillende Inheemse Volken en vertegenwoordigsters van alle regio’s van Brazilië, van 10-14 augustus 2019 bijeen in Brasilia, hebben samen deze ont-moeting georganiseerd en willen de wereld laten weten dat wij permanent zullen doorvechten. “

Het document eindigt met een serie eisen, waarvan de belangrijkste:

• Voortzetting van de demarcatieprocessen,
• Beschikkingsrecht van de Volken over de grond (tegen de exploitatie ervan door mijn be-drijven – zoals Bolsonaro wil – met de verniet-iging door giftstoffen, een halt aan de landhonger van de agro-industrie),
• Toegang tot gezondheidszorg en onderwijs (met respect voor onze eigen benaderingen, onze kennis, onze talen en tradities),
• Een halt door de Hoge Raad aan herinter-pretaties van grondrechten (Bolsonaro en landbouwlobby)
• Het recht op diversiteit, het nakomen door Brazilië van internationale verdragen ILO, UNO enz.
• Presentie van meer inheemse vrouwen in de politieke ruimte,
• Het recht van ieder op gezond en gevarieerd voedsel, zonder gif, met respect voor Moeder Aarde,
• Verbetering van de positie van de inheemse vrouw, via deelname aan onderwijs,
• Einde aan de discriminatie, het geweld en de straffeloosheid jegens de inheemse bevolking, inclusief van mensen in overheidsdienst

Dit artikel is een eigen bewerking van een artikel van CIMI.Brasilia, 14 augsutus 2019