Jaarboek “Geweld’ 2018: Alarm om toename landconflicten


CIMI bracht op 24 september 2019 het Jaarboek 2018 Geweld jegens de Inheemse Volken uit. De gegevens betreffen het jaar dat Jair Bolsonaro tot president werd gekozen als opvolger van Michel Temer. Het Jaarboek laat de harde cijfers zien van een frontale aanval op meerdere vitale terreinen voor de inheemse bevolking,  vooral op dat van hun grond.

Er werden vorig jaar 135 indianen vermoord (110 in 2017, toename van 25%). Er was ook een toename van invasies op territoria die de inheemse volken toebehoren: 111 tegen 96 in 2017, ofwel 25% meer (voor de eerste 9 maanden van 2019 zijn er al 160 meldingen!).

Cimi-leden tijdens de openbaarmaking van het rapport, in Brasilia (Adi Spezia / Cimi)

In 2018 deed Temer één enkele landtoewijzing (die later werd teruggedraaid). Bolsonaro deed er nog geen en verklaarde deze week in zijn toespraak voor de VN dat hij er tijdens zijn presidentschap ook geen zal doen.

“CIMI brengt dit bericht met pijn en droefheid in het hart. Brazilië heeft te maken met geïnstitutionaliseerd geweld van de kant van de eigen regering”, aldus bisschop Roque Paloschi, voorzitter van CIMI bij de presentatie van het Jaarboek.

Op dit moment leven 305 inheemse volken in 1229 gebieden, waarvan de meerderheid (66%) nog altijd niet formeel toegewezen is, hoewel dit volgens de Grondwet al in 1993 geregeld had moeten zijn. Landroof, goudwinning, illegale houtkap op grond van de indianen en landbezettingen konden juist toenemen, omdat de overheid er weinig tegen deed.

“De toespraak van Bolsonaro voor de VN laat zien dat er geen perspectief is. De FUNAI (regeringsdienst tbv de Inheemse gemeenschappen) werd volledig ontmanteld. De invasies kunnen nu toenemen. Na een periode van opbouw zien we een periode van afbraak van de democratie”, aldus Roberto Antônio Liebgott van CIMI.

De overheid is bezig de wetgeving aan te passen ten behoeve van de grote (agro-)bedrijven. De Inheemse volken moeten vechten tegen de politieke, administratieve, juridische en wetgevende macht die bijna altijd voor dezelfde economische belangen opkomt, ten koste van individuele en collectieve rechten, van cultuur, samenleving en milieu.

Het Jaarboek geeft een uitgebreid overzicht van de vormen en momenten van geweld. Daaronder het gebrek aan controle op de verkoop van drugs en alcohol (verboden in de inheemse gebieden) en de slechte staat van de gezondheidszorg. Opvallend blijft het hoge aantal zelfdodingen, m.n. in de conflict deelstaat Mato Grosso do Sul.

(Bron: Brasil de Fato, CIMI. )

Volledige tekst Jaarboek 2018 te vinden via www.cimi.org.br