Steunbetuiging Amazone-activisten vanuit Heerlen


Tijdens de Café Mondiaal van 6 februari 2020 die ging over de ontbossing en de milieuproblemen in de Amazone en de betrokkenheid van Nederland hierbij werd gesuggereerd om een
steunbetuiging vanuit Heerlen te sturen naar die mensen in Brazilië die de neergang van het gebied willen beteugelen. Sommigen zetten zich al jaren in, zoals pater Edilberto Sena.

Uit naam van verschillende Heerlense groepen, die samenwerken in de Amazone groep, en de aanwezigen bij de Café Mondiaal stelde Geert Bles een brief op die hij stuurde naar Edilberto. Hieruit enkele citaten:

Samen met twee andere organisaties, Heerlen Mondiaal en Steungroep Indianen in Brasil, zet de Andreasparochie zich al een aantal jaren in voor de bescherming van het Amazonegebied
en voor de rechten van zijn bewoners. Wij zijn daartoe aangezet door de betrokkenheid van enkele grote Nederlandse bedrijven in de ontsluiting van het gebied, en door het feit dat zij
zich gesteund weten door de Nederlandse overheid.

Wij hebben grote vraagtekens bij de gevolgen van deze ‘duurzame’ projecten voor de oorspronkelijke bewoners van Brazilië, voor milieu en leefomgeving, en zelfs voor de hele mensheid.

Het is daarom dat wij in een open brief kritische vragen hebben gesteld aan de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, aan de Kamercommissie en aan
betreffende bedrijven. (…)

Wij weten dat in het Amazonegebied velen zich actief inzetten voor dat doel, bereid zijn grote offers te brengen en nogal wat mensen inderdaad hun leven gegeven hebben.(…)