Amazone groep: 2de brief aan Minister Kaag


De Amazone groep heeft op 23 maart 2020 opnieuw een brief gestuurd aan Minister Kaag van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking.

Het onderwerp van deze brief is: Noodzaak wetgeving met betrekking tot mensenrechtenschendingen door Nederlandse bedrijven in het buitenland.
De groep stelde vast, via berichten in de media, dat er ,na haar eerste brief uit mei 2019, er weer mensenrechtenschendingen werden gemeld.

1. Zo werden in twee recente tv-documentaires van Zembla (5 en 12 december 2019) opnieuw misstanden in het Amazonegebied aan het licht gebracht waarbij ook Nederlandse banken en pensioenfondsen betrokken zijn.
2. Op 15 oktober publiceerde het dagblad Trouw , dat de FMO-bank een aantal projecten, o.a. in Congo, financiert van Nederlandse bedrijven waar moord, doodslag, intimidatie, milieuschade, willekeurige arrestaties en landroof voorkomen.
3. Op 19 januari publiceerde Trouw over schendingen van mensenrechten in Angola, waarbij Van Oord, Atradius en ING betrokken zouden zijn.

Redenen voor de Amazone groep om de minister op te roepen om spoedig met wetgeving te komen, die Nederlandse bedrijven dwingt ook in het buitenland de mensenrechten te respecteren en aan milieucriteria te voldoen.