Week van de Inheemse Volken 2020: “Zaad voor Leven, Verzet en Hoop”


CIMI (het Indianenpastoraat van de RK-kerk) nodigt de Braziliaanse samenleving jaarlijks in april uit tot bijzondere aandacht en actie voor de Inheemse Volken, de oorspronkelijke bewoners van het land.

Dit jaar is het motto: “Inheemse Volken in strijd om hun woongebieden – Zaden voor Leven, Verzet en Hoop”.

Het motto is de echo van verontwaardiging en strijd die klinkt vanuit alle inheemse gebieden in Brazilië. CIMI sluit zich met dit thema aan bij de moed en de voortrekkersrol die de gemeenschappen tonen ter verdediging van hun rechten.
De overtuiging is dat de manieren van zijn, denken en handelen van inheemse volken niet alleen duurzaam en levensvatbaar zijn, maar ook inspiratie kunnen bieden voor de transformatie van onze samenleving.
Verandering van de samenleving Het kapitalistische model – roofzuchtig, op consumptie gericht, dat alles tot koopwaar wil omzetten loopt op zijn einde, is uitgeput.
Geconfronteerd met de noodzaak om nieuwe modellen van samenleven te vinden kunnen traditionele volken en gemeenschappen ons helpen. Dit bij de opbouw van een pluralistische wereld waarin alle wezens worden gerespecteerd en alle mensen gewaardeerd, mét hun verschillen.
In het uitbuitingssprookje van de regering die de maximale exploitatie van natuurlijke hulpbronnen nastreeft vormen de Inheemse Volken een favoriete schietschijf, omdat ze de kracht van een gedachte vertegenwoordigen, een filosofie, een andere kijk op de wereld, die overleeft en het leven levensvatbaar maakt, op basis van diep respect voor de aarde.
Het plan om de Inheemse Volken te integreren en assimileren in de samenleving wordt gepresenteerd als een strategie om deze voortstuwende kracht van het leven te ondermijnen, om de banden met de voorouders te vernietigen, om verdeeldheid te brengen en daarmee de uitbuiting van personen, van waterbronnen, het woud, ecosystemen mogelijk te maken.
De inheemse gemeenschappen vormen een vast onderdeel van de strijd om milieu- en mensenrechten. Ze brengen boodschappen van vrede, stellen agressie tegen het milieu aan de kaak, bestrijden de ontbossing en de branden, handelen ter verdediging van een gezond leefmilieu voor iedereen. Ook willen ze bijdragen aan discussies over de opbouw van een evenwichtiger en ecologisch verantwoorde samenleving.
CIMI roept met de Week van de Inheemse Volken op na te denken en te debatteren over onze gemeenschappelijke toekomst, over het leven op deze planeet van eindige hulpbronnen die niet kunnen worden omgezet in consumptiegoederen die leiden tot de verrijking van de weinigen.