Bedrijven klagen en dreigen met boycot

Ook vanuit een andere hoek neemt de kritiek op de mensenrechtenschendingen en het milieubeleid van Bolsonaro toe. Grote multinationale bedrijven actief in Brazilië hebben bij de regering geklaagd over de slechte naam die Brazilië in de wereld heeft en de weerslag die dit veroorzaakt op hun positie als betrokkenen in dit verhaal en zij eisen […]

Indianen en organisaties klagen regering aan bij VN

Tijdens de VN-Mensenrechtenvergadering van 9 juli 2020 hebben de Indianen, gesteund door andere organisaties, het veto van president Bolsonaro aangeklaagd tegen extra hulp die nodig is i.v.m. de corona-pandemie. Het Braziliaanse parlement had een noodplan ingediend van toegang tot water, maatregelen tegen besmetting en sterfte, actie tegen indringers als illegale houtkappers, een gezamenlijke aanpak met […]

Amazonegroep schrijft brief en organiseert discussiebijeenkomst

In de Amazonewerkgroep Heerlen werken de Andreasparochie, HeerlenMondiaal en de Steungroep Indianen in Brasil samen om misstanden in het Amazonegebied aan de kaak te stellen. Wij richten ons hierbij vooral op activiteiten van Nederlandse overheid, bedrijven en organisaties. Brief aan pensioenfondsen Zoals reeds aangekondigd in De Inkijk van juni, heeft de werkgroep op 30 juni […]