Amazonegroep schrijft brief en organiseert discussiebijeenkomst


In de Amazonewerkgroep Heerlen werken de Andreasparochie, HeerlenMondiaal en de Steungroep Indianen in Brasil samen om misstanden in het Amazonegebied aan de kaak te stellen.
Wij richten ons hierbij vooral op activiteiten van Nederlandse overheid, bedrijven en organisaties.

Brief aan pensioenfondsen
Zoals reeds aangekondigd in De Inkijk van juni, heeft de werkgroep op 30 juni brieven geschreven naar de pensioenfondsen ABP en Zorg en Welzijn waarin wij de fondsen oproepen zich in navolging van het Noorse staatsbeleggingsfonds terug te trekken uit het Braziliaanse mijnbouwbedrijf Vale.

Het bedrijf is verantwoordelijk voor honderden stuwmeren met giftig mijnafval. Veel van de dammen zijn onveilig, hetgeen gebleken is door de rampen bij Mariana (2015) en Brumadinho (2019) waarbij honderden doden vielen en rivieren werden vergiftigd. Vale lijkt niet bereid tot
adequate compensatie van de slachtoffers.

Evenmin wordt voldoende gedaan aan beveiliging van al die andere dammen. Het programma Zembla zond hierover op 5 december vorig jaar een ontluisterende documentaire uit: (www.npostart.nl/zembla/05-12-2019/BV_101393872).

Het ABP is al een tijdje in discussie met Vale, maar tot nu toe lijkt dat niet veel op te leveren.

Op 10 juli ontvingen wij een antwoord van APB-Bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool en zij schrijft dat ook het ABP ontevreden is over het beleid van Vale en druk blijft uitoefenen op het bedrijf.

Zij blijven niet eindeloos in gesprek en kunnen bij het uitblijven van resultaten stoppen met het beleggen in het bedrijf. Dat klinkt mooi, maar het is niet veel meer dan het ABP in haar nieuwsbrief van 5 december al meldde.

Wij denken dat het tijd wordt de aandelen Vale te dumpen.

In onze brief hadden we het ABP uitgenodigd voor een gesprek. Op dit verzoek reageert mw. Wortmann niet maar wij gaan die uitnodiging herhalen.

De brief aan en het antwoord van het ABP zijn te vinden op:

Hier en Hier.

Van het pensioenfonds Zorg en Welzijn hebben we (nog) geen antwoord gehad. Als dat zo blijft, gaan we ze bellen.

Uitnodiging Luc Vankrunkelsven
De Amazonewerkgroep wil eind september/begin oktober Luc Vankrunkelsven uitnodigen.

Luc is Norbertijn van Averbode, medewerker van Wervel, de Werkgroep voor rechtvaardige en verantwoorde landbouw en leeft en werkt deels in Brazilië en deels in Europa.

Hij kan ons vertellen over de gevolgen van de grootschalige teelt van soja voor de boeren in Brazilië en in Europa. En misschien heeft hij ook nog ideeën over wat we eraan kunnen doen.

In een van de volgende nummers van De Inkijk zal hierover meer informatie komen.