Nederlandse pensioenfondsen beleggen in ontbossing Amazone


Nederlands pensioengeld wordt massaal belegd in bedrijven die bijdragen aan ontbossing in het Amazonegebied en de Cerrado-savanne in Brazilië, zoals soja-, veevoer- en rundvlees-bedrijven.
Dat blijkt uit het rapport: Funding destruction of the Amazon and the Cerrado-savannah: A Fair Finance Guide Netherlands case study on deforestation risks in soy and beef supply chains van Profundo, geschreven in opdracht van de Eerlijke Geldwijzer, Hivos en Both ENDS dat op 27 augustus 2020 werd gepubliceerd.
Alle tien pensioenfondsen die onder de loep werden genomen beleggen in dit soort bedrijven, waarbij pensioenfonds ABP en Pensioenfonds Zorg en Welzijn aan kop gaan met beleggingen ter waarde van respectievelijk 580 miljoen en 383 miljoen euro.
Cindy Coltman van Both ENDS: “Het is zorgwekkend dat de tien pensioenfondsen die voor dit rapport zijn onderzocht, zo laag scoren en investeren in de 59 belangrijkste risicobedrijven als het gaat om ontbossing, omdat ze actief zijn in de internationale soja- en rundvleesketens in Brazilië, China en Europa.
Het is onaanvaardbaar dat pensioenfondsen geen actieve aanpak hebben om te voorkomen dat ze beleggen in bedrijven die direct of indirect via hun toeleveringsketens betrokken zijn bij ontbossing. Het beleid van pensioenfondsen haalt de belangrijkste sociale- en milieu standaarden niet en de fondsen ondernemen te weinig actie ontbossing, mensenrechtenschendingen en vervuiling te voorkomen. Nederlandse pensioenfondsen kunnen en moeten het veel beter doen.”
Ontbossing Amazone gepaard met grote problemen
De ontbossing in de Amazone en Cerrado-savanne gaat gepaard met mensenrechtenschendingen, klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en grootschalig dierenleed.
Wetenschappers waarschuwen dat het Amazonewoud mogelijk binnen twintig jaar zo weinig regen produceert, dat het zichzelf niet meer in stand kan houden.
Daarnaast komen wilde dieren om in branden, of vluchten ze naar stedelijke gebieden waar ze niet kunnen overleven en waar ze mogelijk virussen verspreiden die tot nu toe verborgen bleven in de bossen.
De ontbossing gaat ook gepaard met ernstige mensenrechtenschendingen, zoals landroof, onderdrukking en moord. Veel bedrijven en boeren die bos willen vrijmaken voor sojateelt, schuwen geweld niet.
Welke banken, verzekeraars en pensioenfondsen doen het niet goed?
Alle pensioenfondsen scoren slecht in dit onderzoek. Bij de verzekeraars scoren Allianz en Aegon slecht. Bij de banken ING, Rabobank, ABN Amro, Van Lanschot en NIBC.
Bij welke banken, verzekeraars en pensioenfondsen is er een begin maar moet het beter?
Bij Triodos is er een begin maar is er verbetering nodig. Bij de verzekeraars scoren Vivat, ASR en NN middelmatig.
Welke banken, verzekeraars en pensioenfondsen doen het goed?
Bij De Volksbank en bij de verzekeraars Achmea, CZ, Menzis en VGZ zijn geen financiële relaties gevonden met de onderzochte hoog risico bedrijven.
Via de site van eerlijke geldwijzer kunt u de banken en pensioenfondsen die het niet of wel goed doen aanspreken:
https://eerlijkegeldwijzer.nl/home-eerlijke-geldwijzer/nieuws/2020/ing-rabobank-abp-en-allianz-financieren-verwoesting-amazone/
Het rapport van profundo is te downloaden via:

of

Voor meer info:

en