Amazone werkgroep in gesprek met het ABP


In de Amazonewerkgroep Heerlen werken de Andreasparochie, HeerlenMondiaal en de Steungroep Indianen in Brasil samen om misstanden in het Amazonegebied aan de kaak te stellen.

Wij richten ons hierbij vooral op activiteiten van Nederlandse overheid, bedrijven en organisaties.

Brief aan pensioenfondsen
In De Inkijk van juni was te lezen dat de werkgroep op 30 juni brieven geschreven naar de pensioenfondsen ABP en Zorg en Welzijn waarin wij de fondsen oproepen zich in navolging van het Noorse staatsbeleggingsfonds terug te trekken uit het Braziliaanse mijnbouwbedrijf Vale.

Dit bedrijf is verantwoordelijk voor honderden stuwmeren met giftig mijnafval. Veel van de dammen zijn onveilig, hetgeen gebleken is door de rampen bij Mariana (2015) en Brumadinho (2019) waarbij honderden doden vielen en rivier- en werden vergiftigd. Vale lijkt niet bereid tot adequate compensatie van de slachtoffers.

Brumadinho Dam

Evenmin wordt voldoende gedaan aan beveiliging van al die andere dammen. Het programma Zembla zond hierover op 5 december vorig jaar een ontluisterende documentaire uit: (www.npostart.nl/zembla/05-12-2019/BV_101393872).

Het ABP is al een tijdje in discussie met Vale, maar tot nu toe lijkt dat niet veel op te leveren.

Na een herhaald verzoek van de werkgroep Amazone vond er op 25 november een digitaal, en onverwacht open en informatief, gesprek plaats met beleggingsspecialist mevrouw Petra Sagel van het ABP.

Wij hadden vragen voorbereid over de stand van zaken met betrekking tot de relatie met Vale: over wat het gesprek met de achterblijvende families na de ramp had opgeleverd, en dat voorafgaand aan de investeringen toch al de risico’s en de mensenrechtenschendingen bekend waren, en dat er al landen en organisaties zijn die hun investeringen om die redenen hebben ingetrokken.

Mevrouw Sagel was goed op de hoogte van wat er speelde bij Vale en er was alle ruimte om vragen te stellen, ze ontkende de problemen niet.

Zij vertelde over het beleid van het ABP: dat het gaat om rendement, dat de kosten binnen de perken moeten blijven, dat er duurzaam en verantwoord geproduceerd moet worden. Vale schiet tekort.

Het ABP kiest ervoor om zolang als mogelijk in gesprek te blijven. Ze spreken met Vale over compensatie, milieuschade, en om de kans op rampen zo klein mogelijk te houden.

Op aandringen van het ABP vond er een bestuurswisseling plaats door het benoemen van een onafhankelijke veiligheidsmanager.

Begin dit jaar zouden ze samen met maatschappelijke organisaties poolshoogte gaan nemen maar het Corona virus maakte deze reis onmogelijk. Het plan om eind 2020 te gaan zal vermoedelijk ook niet door kunnen gaan.

Samen hadden wij het over de gesprekken met de slachtoffers en of er contact is met de kerken die het in Brazilië nog vaak voor het zeggen hebben en of er in de besluitvorming van bedrijven ook Indianen worden betrokken, over berichten dat Vale mensen omkoopt, TÜV in Duitsland bv. en wanneer voor het ABP de maat vol is?

Mevrouw Sagel: het beleid van het ABP is om te proberen zaken positief te beïnvloeden, wij boeken resultaten, maar er is een grens die we samen met de Nederlandse regering bepalen: wij kunnen besluiten dat de aandelen verkocht moeten worden.

Op de vraag naar wat het voor haar persoonlijk betekent om om te gaan met de dilemma’s die zij als beleggingsspecialist meemaakt antwoordde ze, dat ze christen is en vanuit die levenshouding om wil gaan met wat er speelt binnen haar werk.

Als werkgroep mogen we opnieuw bij haar aankloppen als we met vragen zitten of met verkregen informatie.

Onze werkgroep Amazone gaat door met zaken aan de orde te stellen en naar buiten te brengen.

Wij houden u op de hoogte, fijn als u wil meepraten, meedenken over onze verantwoordelijkheid over onze bijdrage aan wat er gebeurt in de Amazone.