Petitie: Stop de ontbossing in de Amazone


Het Amazone-regenwoud speelt een essentiële rol bij het handhaven van gezonde levensomstandigheden. Het brengt de klimatologische omstandigheden en de biodiversiteit in evenwicht en zorgt voor vocht voor de hele planeet.

Volgens recente gegevens van het systeem voor de detectie van ontbossing in realtime, van Inpe, was het gemiddelde ontboste gebied in de Amazone in de afgelopen twee jaar tussen 2018 en 2020 74% hoger dan het gemiddelde in dezelfde periode twee jaar eerder tussen 2016 en 2018. Dergelijke ontbossing gaat vaak gepaard met een toename van geweld, bosbranden, de uitbreiding van illegale mijnbouw, een toename van de inbeslagname van openbaar land en andere illegale activiteiten, met de nadruk op de invasie van inheems land en beschermde gebieden.

Als de branden in de Amazone blijven branden, zal het over 15 jaar niet langer de Amazone zijn zoals we die kennen en zal het een kale savanne worden. We moeten snel handelen om de biodiversiteit te redden.

Laten we de inzet van de bevolking voor ’s werelds grootste tropische woud versterken.

Deze petitie onderschrijft 5 noodmaatregelen om de ontbossingscrisis in de Amazone te bestrijden

en roept op tot een totaalverbod op ontbossing gedurende ten minste 5 jaar.

Wij vragen om:

Moratorium op ontbossing van de Amazone.

Verbod op elke ontbossing van de Amazone voor minimaal 5 (vijf) jaar, met uitzondering van bestaansmiddelen en traditionele bevolkingsgroepen, gezinslandbouw, managementplanning, openbare werken en nationale veiligheid.

Teken en deel! Laten we het hoogst mogelijke aantal handtekeningen verzamelen en deze petitie naar het Braziliaanse Nationale Congres brengen.