Nieuwe stap indianen in zelfverdediging: Film over de Amazone met Bolsonaro als oorlogsmisdadiger


Met versies in het Engels, Spaans, Frans en Duits, markeert deze actie het begin van een nieuwe agenda van zelfverdediging van de Inheemse Volkeren.

In de nieuwe film Climate War op de sociale media gaat het over de vraag of regeringen en bedrijven in hun handelen de Amazone verdedigen of vernietigen door de inheemse volkeren die  eeuwenlang het bioom hebben bewoond te slachtofferen. Het is een parodie op het filmnieuws geproduceerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Climate War laat zien welke productiesectoren zijn besmet door illegale activiteiten van ontbossen, platbranden, rivieren besmetten en inheemse mensen doden.

President Jair Bolsonaro wordt in de film gepresenteerd als een klimaat-vijand die verantwoordelijk gesteld wordt en gestopt moet worden, vóórdat zijn misdaden al te ernstig worden voor de hele planeet. De film uit geen kritiek op een land, maar op een politiek leider. Net zoals de misdaden van de Tweede Wereldoorlog werden toegeschreven aan leiders van de betrokken regeringen, schrijft de Climate War de misdaden die in het Amazonegebied worden begaan toe aan Bolsonaro en niet aan Brazilië. Dat wil zeggen: het centrale punt van de video is de verantwoordelijkheid van Bolsonaro voor de aanval op het mondiale klimaat, de biodiversiteit van het woud en het leven van de inheemse volkeren. Je opstellen aan de kant van de Amazone is een houding van patriotisme, van verdedigen van het land, om een levend en levensvatbaar Brazilië voor Brazilianen te waarborgen.

Ondanks de toon van satire is het niet overdreven om de milieu-verwoesting en de opmars van de economische en criminele krachten over de Braziliaanse bossen te relateren aan een oorlog.

Goudzoekers, houthakkers en indringers van afgebakende gebieden vormen een echt leger van vernietiging, dat gebieden binnenvalt die wettelijk niet van hen zijn, hierbij aangemoedigd door Bolsonaro.

Behalve een onmiddellijke bedreiging voor het voortbestaan van inheemse volkeren vormen ze een wereldwijd risico als gevolg van de klimatologische gevolgen van de vernietiging van het grootste regenwoud op de planeet.

Climate War markeert ook het begin van een nieuwe agenda van zelfverdediging van inheemse volkeren.

Na de covid-pandemie zullen ze de directe dialoog met Europese en Amerikaanse regeringen en parlementariërs weer oppakken, evenals een toenadering met China later dit jaar.

“Wij willen dat ze Brazilië steunen, maar dan op de juiste manier; wat ons helpt om de vernietiging van onze ecosystemen, natuurlijke hulpbronnen en het klimaat zelf te stoppen” zegt Sônia Guajajara. Zij is van de APIB, het landelijk samenwerkingsverband van de inheemse volkeren van Brazilië, dat de film – gemaakt samen met activisten en kunstenaars – via de sociale media verspreidt.

Bolsonaro wil een einde maken aan het bestaan van de inheemse volkeren: hij wil de bekering van alle inheemse volkeren afdwingen, viel hun rechten aan bij het Hooggerechtshof en vecht  tegen het gebruik van de term ‘inheemse volkeren,’ zonder te begrijpen dat zij Brazilianen zijn en tegelijk inheems.

Tijdens zijn presidentschap is nog géén enkel inheems gebied (ondanks meer dan 600 processen) afgebakend en werden veel volkeren met geweld van hun land verwijderd.

Regeringsdiensten, speciaal bedoeld voor milieu en inheemse volkeren (Ibama, ICMBio, Funai), werden grotendeels wegbezuinigd. Alles ging over naar het leger, dat incompetent bleek, terwijl ontbossing en branden alle records van het decennium braken. Het Amazonefonds is gestopt, wij verliezen de overeenkomst met de Europese Unie en investeerders dreigen fondsen terug te trekken van Braziliaanse bedrijven. Dit alles is Bolsonaro en zijn beleid, dat niemand begrijpt.

De Apib pleit voor een agenda die het oerwoud en de belangen van Brazilië bewaken:

1. Een moratorium van vijf jaar op ontbossen van het Amazonegebied;
2. Hogere straffen voor ontbossing en andere milieudelicten, waaronder het bevriezen van tegoeden van de 100 ergste criminelen;
3. Onmiddellijke hervatting van PPCDAm – Actieplan voor preventie en bestrijding van ontbossing in de Legale Amazone, in de ijskast gezet door de regering-Bolsonaro;
4. Afbakening van gebieden van inheemse volkeren en quilombolas (nakomelingen van zwarte slaven) en inrichting, regularisatie en bescherming van Unidades de Conservação (soort
reservaten);
5. Herstructurering van federale agentschappen die verantwoordelijk zijn voor de bescherming van het milieu en de inheemse rechten (IBAMA, ICMBio en Funai);
6. Instelling van de Boscode;
7. De opbouw van een wettelijk kader voor traceerbaarheid van de toeleveringsketen, om transparantie te geven aan internationale en nationale commerciële actoren.

Bron: CIMI, 13-01-2021

Voor meer informatie: www.indianeninbrasil.nl