Amazone-bisschoppen: situatie Inheemse Volken verslechtert


Twee jaar na de speciale Synode van de bisschoppen van de 9 Amazone-landen van Zuid-Amerika waren ze weer bijeen. Nu op een digitale bijeenkomst om de balans te maken over de vorder-ngen tijdens de twee voorbije jaren.

Zij moeten echter vaststellen, dat de politieke situatie voor de Inheemse Volken verder verslechtert. De crisis op sociaal en milieugebied die zij in 2019 aan de orde stelden heeft zich tijdens de corona-pandemie verder uitgebreid en zij zeggen geraakt te zijn door de kwetsbaarheid en de bedreigingen die de gemeenschappen ondergaan. Corona en landconflicten door de uitbreiding van mijnactiviteiten en de agro-business maken de situatie nog erger. In hun verklaring roepen de kerkleiders iedereen op de strijd niet op te geven en zich te blijven inzetten voor de minstbedeelden.

Uit hun Open Brief :
Vandaag zijn de ogen van velen gericht op de Amazone, op de rijkdom aan biodiversiteit en de culturele schatten en tradities van haar volken. Dit verheugt ons zeer, zeggen de kerkleiders. Maar er zijn ook die begerige blik-ken, die de regio willen leegroven en die het leven er bedreigen. Dit roept onze verontwaardiging op. Wij kijken met een waakzame en hoopvolle blik. Met een  ondubbelzinnige inzet verheffen wij onze stem en roepen op tot een integrale ecologie, met zorg voor het ‘gemeenschappelijke huis’, bescherming en behoud van de regio. We hernieuwen onze inzet als bondgenoten van de volken van deze ‘geliefde Amazone’.

De bisschoppen klagen aan hoe een economisch systeem van genocide wordt opgebouwd dat de inheemse volken bedreigt en in de hele samenleving de armen meer armoede en de rijken meer rijkdom moet brengen. De sociale veroveringen van de voorbij periode worden ontmanteld. De strijd van de mensen van de Amazone staat tegenover schandalig misbruik en wetteloosheid. In Brazilië zien we de verslechtering in de schendingen van de rechten van deze volken, in het ontbreken van de regularisatie van hun grondgebied. Ze worden geconfronteerd met invasies van hun land die worden aangemoedigd door politici die de uitbuiting bevorderen, door goudzoekers, mijnbouwbedrijven, houthakkers, ontbossers, agro-business, met branden, verontreiniging van rivier- wateren en vissen.

Leren van de Synode
De bisschoppen vertellen ook wat de synode voor hen heeft opgeleverd. De Amazone brengt hen een nieuw zicht op de samenleving. De ecologische kwestie en de betrokkenheid bij de Inheemse Volken maken dat deze niet langer aan de marge staan van de samenleving, maar er een centrale plaats innemen. De kerk wil verdergaan ‘met een Amazonegezicht’ en daarbij zien de kerkleiders vele groepen actief, met name vrouwen.

De brief eindigt met enkele voornemens en oproepen:
Vernieuwen van pastorale taken in de lijn van de Pan-Amazone, met het ‘Pact voor Leven en Brazilië ’, inzet voor het vaccineren tegen corona, de basisgezondheidsdienst, de voedselzekerheid, een waardige noodhulp (zolang als nodig is), het onderzoek naar het wanbeheer van het gezondheidssysteem (nu 450.000 slachtoffers !) tijdens de coronaviruspandemie .