Inheemse Volken klagen president aan bij Internationaal Strafhof – Den Haag


 

Op 9 augustus heeft het Overleg van Inheemse Volken van Brazilië (APIB) een verzoek ingediend bij het Internationaal Strafhof in Den Haag om president Jair Bolsonaro te onderzoeken op misdaden van genocide en ecocide.

Voor eerst in de geschiedenis stappen inheemse volken rechtstreeks naar de het Strafhof in Den Haag, met hun inheemse advocaten, om te vechten voor hun rechten. Op deze datum, de Internationale Dag van de Inheemse Volken, verzoekt de organisatie de openbaar aanklager van het Strafhof om de misdaden tegen inheemse volken van president Jair Bolsonaro te onderzoeken, dit sinds het begin van diens ambtstermijn, januari 2019 en in het bijzonder gedurende de periode van de Covid-19 pandemie.

Foto: Ueslei Marcelino/Reuters

De aanklacht bestaat uit klachten van inheemse leiders en organisaties, officiële documenten, wetenschappelijk onderzoek en technische notities, die de planning en uitvoering van een expliciet, systematisch en opzettelijk anti-inheems beleid onder leiding van Bolsonaro bewijzen.

“Wij geloven dat er in Brazilië daden aan de gang zijn die de vorm hebben van misdaden tegen de menselijkheid, genocide en ecocide. Gezien het onvermogen van het huidige rechtssysteem in Brazilië om deze gedragingen te onderzoeken en te vervolgen, veroordelen wij deze handelingen samen met de internationale gemeenschap en mobiliseren wij het Internationaal Strafhof”, aldus Eloy Terena, juridisch coördinator van de APIB. Volgens een fragment uit het communiqué, “heeft de ontmanteling van openbare structuren voor sociale en milieubescherming en inheemse volken geleid tot in-vasies in inheemse gebieden, ontbossing en branden in Braziliaanse bomen, met een toename van mijnbouw in deze gebieden.”

Voor de APIB werden de aanvallen op gebieden en inheemse volken op vele momenten tijdens zijn mandaat door president Bolsonaro aangemoedigd. De feiten die het anti-inheemse project van de federale overheid bewijzen, variëren van de expliciete weigering om nieuwe inheemse gebieden af te bakenen, tot wetsvoorstellen, decreten en verordeningen die proberen activiteiten van invasie te legaliseren en daarbij conflicten te stimuleren. “De APIB zal blijven strijden voor het bestaansrecht van inheemse volken in hun diversiteit. Wij zijn oorspronkelijke volken en we zullen ons niet overgeven aan uitroeiing”, benadrukt Eloy, een van de acht inheemse advocaten die het communiqué ondertekenen.

Inheems augustus
“We strijden al honderden jaren elke dag om ons bestaan te waarborgen. Vandaag is onze strijd voor rechten een wereldwijd gebeuren. De oplossingen voor deze zieke wereld komen van inheemse volken en we zullen nooit zwijgen over het geweld waar we onder lijden. We hebben deze verklaring naar het Internationaal Strafhof gestuurd, omdat we niet kunnen nalaten dit anti-inheems beleid van Bolsonaro aan de kaak te stellen. Hij moet boeten voor al het geweld en de vernietiging die hij aanricht”, aldus coördinator Sonia Guajajara van de APIB. Volgens de coördinator zal de maand augustus gekenmerkt worden door mobilisaties van inheemse volken in hun strijd voor rechten. Ze wijst op het kamp ‘Luta pela Vida’ (Gevecht voor het Leven) dat tussen 22 en 28 augustus in de hoofdstad Brasilia zal plaatsvinden. “We zullen opnieuw de plantsoenen van het regeringspaleis de esplanade bezetten om achteruitgang van de rechten van onze volken te voorkomen”, aldus Sonia.

( Bron: CIMI, 9 aug. 21)