Manifestatie op Mensenrechtendag voor de Yanomami


Op 10 december, Internationale Dag van de Mensenrechten, kwamen inheemse en hun steun organisaties bijeen op het Plein van het Congres in het centrum van Manaus, Brazilië.

De manifestatie, georganiseerd door het Amazonefront voor Mobilisatie ter Verdediging van Inheemse Rechten (FAMDDI), werd bijgewoond door vertegenwoordigers van inheemse volken uit de deelstaten Amazonas en Roraima.

Doel was om de aandacht van de (internationale) gemeenschap te vestigen op het genocidebeleid van de huidige regering t.a.v. het Yanomami-volk en tegelijk wilde men middelen inzamelen voor de strijd tegen dit beleid. De deelnemers gebruiken deze gelegenheden ook om informatie en ideeën over de te volgen strategie uit te wisselen.

Volgens professor Gersem Baniwa, coördinator van FAMDDI, is de bijeenkomst een noodkreet en een acte van verzet die de hele samenleving aangaat. “In een tijd waarin de mensenrechten van het Yanomami-volk openlijk en gewelddadig vertrapt worden, is het nodig om dit volk te verdedigen en solidariteit te tonen. Het gaat om hun recht op leven, en wel op de manier die zij zelf verkiezen”, aldus de inheemse Baniwa.

Silvio Cavuscens, coördinator van de Solidariteitsvereniging met het Yanomami-volk (Secoya) , wijst erop dat het beleid van de federale regering erop is gericht om de staatssteun aan de inheemse volken te ontmantelen en juist praktijken als mijnbouw en houtkap te faciliteren.

Dit zet het bestaan van de inheemse volken in een schaakmatpositie. “Het verergert nog eens de toch al chaotische situatie van ondervoeding, ongedierte en malaria in het gebied.
Covid-19 verlamde alle andere diensten. Het gebrek aan assistentie was de reden dat de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens (IACHR) dit tot een ernstig risico op onherstelbare schade voor de inheemse volken van Yanomami en Ye’kwana verklaarde.

Bovendien leven deze gemeenschappen onder constante dreiging van de mijnbouw en criminele organisaties”, zegt de coördinator van Secoya.
Deze opzettelijke nalatigheid creëert een onaanvaardbare situatie volgens Guenter Francisco Loebens van CIMI-Noord. “Wij kunnen dit niet accepteren, het is te onmenselijk, dit geweld dat door de regering tegen het Yanomami-volk wordt ingezet in combinatie met de mijninvasie.

Geïsoleerd levende inheemse volken worden vermoord, gemeenschappen aangevallen, ziektes in inheems land verspreid, inheemse vrouwen seksueel misbruikt. Volken die onder onmenselijke omstandigheden moeten werken, rivieren en bossen die worden afgebroken en vervuild, wat nog eens extra tot honger en ondervoeding leidt.
Wij kunnen niet onverschillig blijven tegenover zoveel geweld. Genoeg van deze misdaad tegen de menselijkheid!
De toekomst van het Yanomami-volk is ook onze toekomst”. (Aldus de woordvoerder van CIMI-Norte)