Protest indianen tegen wanbeleid regering Bolsonaro (Brazilië)


Eind december verklaarde het Regeringsbureau voor Inheemse zaken in Brazilië niet langer meer zorg te dragen voor een groot deel van de inheemse gebieden.

Deze stap van het bureau (Funai) ligt in de lijn van de regering Bolsonaro die zo veel mogelijk land van indianen wil opengooien voor houtkap, grootschalige landbouw, mijnbouw en verdere exploitatie. Het regeringsbureau heeft tot dusver de taak om te zorgen voor gezondheidszorg, onderwijs, openbare orde enz. in de inheemse gebieden.

De indianengemeenschappen en hun organisaties hebben nu protest aangetekend bij het Hooggerechtshof.

Zonder toezicht en controle dreigen zo’n 240 traditionele gebieden speelbal te worden van criminele activiteiten en bezet te worden door houthakkers, veeboeren, goudzoekers, mijnbouwbedrijven e.d.

Grondconflicten zullen zich dan alleen maar uitbreiden. Ook 114 volken die voor een geïsoleerd bestaan kiezen of sinds kort contacten hebben lopen gevaar.

Volgens de Apib (het Overlegorgaan van Inheemse Organisaties) gaat de regering-Bolsonaro voortdurend in tegen de grondwet; in plaats van de rechten van inheemse volken te beschermen valt ze deze constant aan en dat juist op het moment waarop inheemse gebieden het doelwit zijn van politieke en economische belangen die op dergelijke gebieden neerstrijken.

De hoge percentages van ontbossing en bezettingen in inheemse gebieden zijn alom bekend en berucht. Ze zijn keer op keer aan de kaak gesteld, voor internationale platforms, bij de VN, bij het Inter-Amerikaanse Hof voor de Mensenrechten en recent bij het Internationaal Gerechtshof (ICJ).

De regering Bolsonaro probeert de toewijzing van de oorspronkelijke gronden zoals de grondwet van 1988 dit geregeld heeft ongedaan te maken en nieuwe toewijzingen onmogelijk te maken. Waarmee hij tegen die grondwet in gaat en in conflict leeft met de Inheemse bevolking.

Voor meer informatie:

www.indianeninbrasil.nl

of

Conselho Indigenista Missionário