Slachtoffers mijnbouw Latijns-Amerika sturen delegatie naar Europa


Een Latijns-Amerikaanse delegatie voor Integrale Ecologie in Tijden van Roofbouw, afkomstig uit Brazilië, Colombia, Honduras en Ecuador, komt naar Europa.

Deze delegatie bestaat uit leiders van dorpen en gemeenschappen, mensen actief in kerken en werkgroepen en onderzoekers.

Van 20 maart tot 6 april bezoekt de delegatie Duitsland, Italië, België, Oostenrijk en Spanje.

Bij de voorbereiding van de reis betuigt de delegatie haar solidariteit met Europa en de Slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Een situatie die – zo zegt ze – doet denken aan de

Permanente staat van oorlog in Latijns-Amerikaanse landen. Daar heerst een extractief Economisch systeem dat ongelijkheid, geweld en lijden voortbrengt. Veel gebieden die door de

mijnbouw worden geëxploiteerd kennen een stille oorlog waar transnationale mijnbouwbedrijven met de winning van grondstoffen historische winsten maken. Het zijn ook deze mijnbedrijven die de oorlogsindustrie ondersteunen.

De reis wordt stevig ondersteund door de katholieke kerkleiders, de Bisschoppenconferentie (CNBB) van Brazilië, de Speciale Commissie voor Integrale Ecologie en Mijnbouw (CEEM), en het Netwerk Kerken en Mijnbouw (IyM), via de Mining Disinvestment Campaign.

De delegatie zal in Europa ontmoetingen hebben met vertegenwoordigers van kerken, met politici

en ontwikkelingsorganisaties. Doel is om de dialoog over de gezamenlijke Noord/Zuid verantwoordelijkheid over onze aarde (“a Casa Comum” – het gemeenschappelijke huis, zoals de indianen zeggen) en de ‘globalisering van de hoop’ te versterken.

De delegatie uit Latijns-Amerika zal uit de vele situaties van misbruik en verwoesting inzoomen op 4 voorbeelden:

Piquiá de Baixo – Brazilië, ijzerwinning, slavenarbeid, vervuiling van waterbronnen, on- gezond werk. De dorpsbewoners vechten voor een nieuwe plek voor hun dorp.

Brumadinho – Brazilië, breuk stuwdam, giftige modder die 272 doden achterliet, milieumisdaad van het bedrijf Vale. Gezinnen die alles hebben verloren, landloze en dakloze boeren, ontheemde bevolking. – Schadevergoeding laat nog steeds op zich wachten.

Putumayo, Mocoa – Columbia, mijnbouwconcessies voor koperwinning in de Columbiaanse Amazone, invloed op waterbronnen en rivieren, inheemse gebieden die al ge-roffen en ontheemd zijn door gewapende conflicten.

Zuidwesten van Antioquia – Columbia, ongeveer 90% van het grondgebied bestemd voor de

winning van koper, goud en zilver. Lokale landbouwactiviteiten vernietigd, verergerde het geweld tussen inwoners en indringers, bezette voorouderlijke (Indiaanse) gebieden.  Het dorp wist een deel van de mijnbouwconcessie in de gemeente Jericho tegen te houden.

De delegatie wil medechristenen en anderen betrekken bij het onrecht en de milieuschade die veel slachtoffers veroorzaakt. Een instrument is het aanspreken van de bedrijven en de banken op hun verantwoordelijkheid. Als ze die niet nemen, dan willen de genoemde organisaties dat kerken, pensioenfondsen en anderen gaan over wegen hun aandelen terug te trekken uit deze bedrijven.