8000 Indiaanse leiders bijeen voor de Week van de Indiaan 2022


Voor de 18de editie van de Week van de Indiaan (4-14 april) bracht het landelijk samenwerkingsverband van de Oorspronkelijke Volken van Brazilië APIB meer dan 8000 lokale leiders bijeen in de hoofdstad Brasilia.

Deze (jaarlijkse) Week kon na de covid-epidemie eindelijk weer gehouden worden en de deelnemers vertegenwoordigen zo’n 200 inheemse volken van het land.

Doel van de manifestatie is – behalve ettelijke onderlinge bijeenkomsten – om het land de eenheid, kracht en de strijdlust van de Inheemse beweging te tonen.

Bijzondere thema’s dit jaar waren: de demarcatie van de grond en de inheemse deelname aan verkiezingen in het land dit jaar.

“Wij moeten de processen stopzetten die leiden tot vernietiging en dood”, aldus de inheemse leiders, waarbij ze doelen op de toename van geweld jegens personen en grond en de anti-inheemse politiek van de regering Bolsonaro.

Hoofdlijnen van strijd:

  1. De grondstrijd, toewijzing en bescherming van inheemse gebieden
  2. Ruimtes van participatie van de inheemse beweging terugpakken
  3. De inheemse politieke instellingen (tijdens Bolsonaro afgebroken) herstellen
  4. De anti-inheemse politieke agenda in het Federale Congres stopzetten
  5. Meer aandacht voor het Milieu.

Slotdocument

Uit de vele bijeenkomsten en activiteiten kwam ook een Slotdocument dat in dit verkiezingsjaar alle eisen en verwachtingen van de Inheemse Volken bijeenbrengt.

Er is daarin zware kritiek op de regering Bolsonaro die zich al voor zijn verkiezing een grote vijand van de Inheemse Volken toonde. Het document spreekt van een politiek van ecocide, ethnocide en genocide, zoals die sinds de militaire dictatuur en 34 jaar democratie niet meer vertoond is.

De president spreekt met haat en racisme over de Volken en breekt hun participatie in de Braziliaanse samenleving af. Hij moedigde invasies van onze gebieden aan en legaliseerde criminele acties van goudzoekers, houthakkers, veehandelaren, grondsjacheraars en privélegertjes. Daarnaast bood hij in onze gebieden ruimte aan verwoestende ondernemingen zoals mijnbouw, hydro-elektrische firma’s, haven- en wegenaanleg.  Hij breidde de productie van monoculturen uit met steeds meer gebruik van gif.
In het Nationaal Congres pleiten Bolsonaro en zijn achterban voor een reeks schadelijke wetten (vermindering inheemse gebieden, mijnbouw in inheemse gebieden; meer gifgebruik in de landbouw, openbare landroof, ruimer milieubeleid, meer vergunningen voor wapenbezit).

‘Wij moeten deze processen van vernietiging en dood stoppen. Onze strijd gaat om onze Volken, ja, maar ook om de toekomst van alle Brazilianen en voor de hele mensheid!

Wij vechten voor een beschavingsproject voor ons land en de wereld.

Een project gebaseerd op de principes van respect voor democratie, mensenrechten, rechtvaardigheid, zorg voor het milieu en Moeder Natuur.

Een project dat de etnische en culturele diversiteit respecteert van het land waarvan we deel uitmaken, met meer dan 305 verschillende volkeren en 284 inheemse talen, zonder racisme, vooroordelen en discriminatie van welke aard dan ook.