Oproep: Het Amazone-regenwoud mag niet blijven branden

De regenwouden in de Amazone branden – elk jaar worden grote gebieden gekapt en verbrand voor veeweiden, sojabonenvelden en mijnbouw. De in-heemse volkeren wenden zich nu tot de wereldgemeenschap. Ze roepen op tot een wereldwijd pact om tegen 2025 80% van het Amazonegebied te be-schermen. Overal in de Amazone rukken houthakkers, veeboeren, sojabonenprodu-centen, grondspeculanten, olie- […]