Oproep: Het Amazone-regenwoud mag niet blijven branden


De regenwouden in de Amazone branden – elk jaar worden grote gebieden gekapt en verbrand voor veeweiden, sojabonenvelden en mijnbouw. De in-heemse volkeren wenden zich nu tot de wereldgemeenschap. Ze roepen op tot een wereldwijd pact om tegen 2025 80% van het Amazonegebied te be-schermen.

Overal in de Amazone rukken houthakkers, veeboeren, sojabonenprodu-centen, grondspeculanten, olie- en mijnbouwbedrijven op. Ze kappen de bomen en steken alles in de brand..

In Brazilië hoeven ze niet eens bang te zijn voor strafrechtelijke vervolging, want onder president Bolsonaro wordt slash and burn stelselmatig gepro-moot . De budgetten van de milieu-, inheemse en toezichthoudende auto-riteiten zijn drastisch bezuinigd en het personeel is bezuinigd.

Volgens het staatsinstituut INPE en IMAZON is alleen al in het Braziliaanse deel van de Amazone het jaarlijks vernietigde regenwoudgebied gestegen tot meer dan 10.000 km².

Satellieten vanuit de ruimte registreren alle branden, hun duur en omvang. Jaarlijks worden honderdduizenden branden gesticht , soms zijn grote delen van het Amazonegebied in rook gehuld. De verwoesting rukt op over een breed front vanuit het zuiden en langs de rivieren en landwegen. Ook in de buurlanden gaat het regenwoud in vlammen op.

De Confederation of Indigenous Peoples of the Amazon, COICA , heeft een dringende oproep gedaan aan de wereldgemeenschap. De 500+ inheemse volkeren van het Amazonegebied roepen op tot een wereldwijd pact om 80% van het Amazonegebied tegen 2025 te beschermen .

Via:

https://www.regenwald.org/petitionen/1191/der-amazonasregenwald-darf-nicht-weiter-in-flammen-aufgehen

of

https://amazonia80x2025.earth/declaration

Kunt u deze oproep ondertekenen. (eventueel vertalen met Google Translate)

Via hier kunt u deze oproep lezen of downloaden..

Het grootste bos op aarde is niet alleen ” de longen van de planeet, maar ook het hart van de aarde “, schrijven ze in de studie: “Amazon’s Battle Against the Clock” . Het is nog niet te laat, maar er is nu dringend actie nodig . Ontbossing mag niet doorgaan en kantelpunten bereiken die leiden tot een onvermijdelijke ineenstorting van het hele ecosysteem.

Het is een mondiaal probleem en daarom moeten de staten van het Amazonegebied de noodtoestand uitroepen en moeten de geïndustrialiseerde landen hun verantwoordelijkheid voor klimaatverandering erkennen .

Bron: rettet den regenwald 23-10-2022 (eigen vertaling)