Een nieuwe tijd voor de oorspronkelijke volken van Brazilië?


Terwijl de nieuwe regering Lula het gevecht voortzet ter bescherming van de democratie in Brazilië (de media berichten hierover), maken de inheemse volken zich klaar voor nieuwe kansen en invulling van oude eisen.

In een artikel van 18 januari vat Roberto Liebgott van CIMI de belangrijkste eisen voor de Volken nog eens samen. Verder hieronder enkele korte berichten over hoe de inheemse volken nu verder gaan.

5 Hoofdpunten voor een nieuw beleid: CIMI

  1. Bestrijden van de honger.
  2. Hervatten toewijzen van grondgebieden.
  3. Uitbannen van geweld jegens de volken.
  4. Garanderen van exclusief gebruik van de eigen gronden door de Volken.
  5. Verbetering van (eigen) voorzieningen voor onderwijs, gezondheidszorg, wonen en economie.

Korte berichten

  • Voor de oorspronkelijke volken kwam met de nieuwe regering een droom uit: de realisatie van het Ministerie van Inheemse Volken, met een minister uit eigen kring: Sônia Guajajara. Bovendien verschenen bij de FUNAI, de Regeringsinstantie voor Inheemse Zaken, als nieuwe directeur de levendige kleuren van Joênia Wapichana – die de geschiedenis van het land binnenging als de eerste inheemse vrouw die werd gekozen als federaal afgevaardigde.
  • 10 januari: Na een aanslag op twee tieners van hun gemeenschap, besluit het Mura-volk het gebied waarvan zij verdreven waren en waar de jongeren kastanjes aan het verzamelen waren, opnieuw in bezit te nemen. Het grondgebied was eerder illegaal en gewelddadig bezet door boeren, die het inheemse land gebruikten voor het fokken van vee en buffels, visserijactiviteiten en illegaal toerisme. (Deelstaat Amazonas).
  • 12 januari: het Akroá Gamella-volk in de deelstaten Maranhão e Piauí veroordeelt in een verklaring de poging tot staatsgreep In Brasilia.
  • 16 januari: leiders van het Karipuna-volk in de noordelijke deelstaat Rondõnia bieden bij Justitie een verklaring aan over “de situatie van extreme kwetsbaarheid en bedreiging voor de fysieke integriteit van geïsoleerde volken en de Karipuna”. Dit vanwege de permanente aanwezigheid van indringers in hun gebieden, goudzoekers en houtkapbedrijven.”
  • 12-17 januari: Bijeenkomst van vertegenwoordigers van meerdere volken van de noordelijke deelstaat Maranhão. Onderwerpen: de nieuwe situatie met de regering Lula, de onderlinge samenwerking, het belang van de eigen grondgebieden en de culturele eigenheid.