Agro-ecologie en traditionele gemeenschappen Bijeenkomst Inheemse gemeenschappen in Bahia over grondstrijd, territoria en water.


Tussen 30 januari en 3 februari vond in Bahia (Brazilië) de 7de Bijeenkomst Agro-ecologie plaats. De deelnemers, uit zwarte en indiaanse gemeenschappen, waren van de deelstaten Bahia, Maranhão, Sergipe, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro en Rondônia.

Het thema dit jaar was: “Vechten voor land, territorium en water: het versterken van de traditionele en voorouderlijke manier van leven”. M.a.w.: agro-ecologie, levenswijzen en dagelijkse praktijken van de inheemse volken. Verschillende deelnemers legden hun eigen accenten bij het thema. Zo zegt Deise Ferreira uit Bahia: “Wij gaan voor een weg van autonomie, in een alliantie van zwarte en indiaanse gemeenschappen”. En opperhoofd Ramon Tupinambá: “deze bijeenkomst is een moment om samen met andere traditionele volken en gemeenschappen na te denken over zelfverdediging, bescherming en afbakening van gebieden. Daarnaast over de ontwikkeling van onze manieren van bestaan.”

Deze dagen is er gesproken over de context van de strijd in hun gebieden en de acties die nodig zijn om de huidige situatie het hoofd te bieden (tegen de aanhangers van ex-president Bolsonaro). Het programma omvatte ook presentaties van onderzoek aan universiteiten en workshops over het thema, naast heilige momenten en rituelen van de volken.

Als resultaat van de discussies werd een verklaring opgesteld, waarin de strijd om land en grondgebied als synoniem wordt genoemd van de verovering van vrijheid en waardigheid. (Enkele citaten).

(Aanhef Verklaring)
Met de zegen van onze ouderen en oudsten
en van onze oudste ouderen
Met betrekking tot de wateren en hun volkeren
Met respect voor de kinderen en onze jeugd,
Met respect voor de vruchtbare gronden van de Recôncavo en de rijke wateren van de Allerheiligenbaai, <plaats van de bijeenkomst> die zoveel van onze broeders eeuwenlang hebben gevoed.

Nu er een nieuwe regering aantreedt, waarrond enorme verwachtingen worden gewekt, hebben wij in ons collectieve geheugen ook aandachtig kunnen luisteren naar onze ouderen, die ons erop hebben gewezen dat wij in onze geesten en harten geen nieuwe illusies moeten opbouwen. De voortdurende alliantie met het grootgrondbezit en het kapitaal die alle regeringen in dit land in vijf eeuwen in stand heeft gehouden, heeft ons nooit volledig gegeven en zal ons nooit volledig geven wat het meest fundamenteel voor ons is: land en grondgebied – vrijheid en waardigheid.

De huidige wijdverspreide toestand van ecocide zal veel energie en kracht vergen om het hoofd te bieden. Het is een urgente en langdurige strijd, dat weten we. Veel gemeenschappen brengen ons rapporten over de bedreigingen die hen omringen. Niet tevreden met het huidige proces van wereldwijde milieu-instorting, gaat het kapitaal vraatzuchtig verder, begerig naar wateren, landerijen, bossen, minerale afzettingen, kusten, alles wat het verslindt om het om te zetten in geld – voor hen – en ruïnes – voor ons.
We kunnen onszelf niet voor de gek houden: de wijdverbreide ecocide en de ongebreidelde expansie van het kapitaal over de wereldvoedselmarkt creëren een crisis zonder weerga. De honger grijpt steeds meer om zich heen, en triest zijn de mensen die zich niet bewust blijven van de noodzaak hun voedselsoevereiniteit op te bouwen.
Dit is een dringende taak die we niet aan de staat kunnen overlaten. Tegelijkertijd is het belangrijk te beseffen dat mensen alleen op het land zullen blijven, om onze gebieden te verdedigen, als ze een fatsoenlijk inkomen hebben – dat door werk moet worden gegarandeerd. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat de nieuwe generaties in de gebieden blijven en voor zichzelf een toekomst van strijd en werkelijke emancipatie opbouwen.

Wij zullen in eenheid een weg gaan met de volgende stappen: * * * We zullen niet wachten tot de Staat ons land afbakent! Wij gaan voor zelfafbakening van onze gebieden.
* Op onze volgende bijeenkomst zal de vrouwenstrijd centraal staan, om recht te doen aan het enorme werk van de vrouwen in dit samenwerkingsverband.
* Wij zullen de honger bestrijden in onze gebieden en overal waar wij benen en kracht hebben om dat te doen.
* Wij zullen de revolutionaire ervaringen in de opleiding van onze kinderen en jongeren versterken, zodat wij strijders hebben voor onze volgende generaties.

Salinas da Margarida, Bahia, 3 febr. 2023 – bron: CIMI