Amazonewerkgroep schrijft brief aan Verantwoordingsorgaan ABP


De Amazonewerkgroep Heerlen is een samenwerkingsverband van de Andreasparochie, HeerlenMondiaal en de Steungroep Indianen in Brasil. De groep is al sinds juni 2020 met het ABP in discussie over haar investeringen in het Braziliaanse mijnbouwbedrijf Vale SA.

Vale is verantwoordelijk voor honderden stuwmeren met giftig mijnafval. Veel van de dammen zijn onveilig. In 2019 brak een dam bij Brumadinho door waarbij honderden doden vielen en rivieren werden vergiftigd. Vale heeft tot nu toe de slachtoffers onvoldoende gecompenseerd. Ook wordt weinig gedaan aan de beveiliging van de andere dammen.

De Amazonegroep heeft er bij het ABP op aangedrongen om zich terug te trekken uit Vale. Telkens was het antwoord van ABP, dat het als aandeelhouder een positieve invloed kan hebben, dat het met Vale in gesprek blijft en er vooruitgang geboekt is. Maar dit laatste is volgens onze informatie niet het geval.

Tijdens het Café Mondiaal in december 2022 werd voorgesteld om nog eens een poging te wagen via de bij het ABP verzekerde werknemers en gepensioneerden. Daarom heeft de werkgroep een brief geschreven aan het Verantwoordingsorgaan ABP. Hierin zijn bij het ABP aangesloten werknemers vertegenwoordigd.

In onze brief dringen we er bij het verantwoordingsorgaan op aan om na te gaan of de beleggingen in Vale SA nog wel verantwoord zijn en als het antwoord negatief is, het bestuur hierover ter verantwoording te roepen. De werkgroep is erg benieuwd naar de reactie van het Verantwoordingsorgaan en het ABP.