Strijd om Inheemse grond gaat verder


Op 7 juni 2023 heeft het Hooggerechtshof in Brasilia zich opnieuw gebogen over de zaak van de rechten op grond van de oorspronkelijke volken. De uit-spraak zou enorme gevolgen kunnen hebben voor de toewijzingen die eer-der plaatsvonden, voor die welke onder de rechter liggen en voor die in de toekomst nog moeten plaatsvinden.

‘Marco temporal’ (datum invoering grondwet) :
Gesteund door de agroindustrie en de economische sectoren die geïnter-esseerd zijn in de exploitatie van de gebieden, verdedigt de thesis van de ‘marco temporal’: dat de inheemse volken alleen recht zouden hebben op de afbakening van de gronden die op 5 oktober 1988 (datumststelling nieuwe grondwet) in hun bezit waren, of die op die datum onder een juri-dische procedure tot toewijzing vielen.

Aan de andere kant verdedigen de inheemse volken en de aanhangers van de zaak de ‘indigenato theorie’, die inheemse rechten erkent als oorspron-kelijk, dat wil zeggen, voorafgaand aan de staat Brazilië.

Tijdens de vorige president Bolsonaro kreeg de landbouwsector alle ruimte om toe te slaan. Tot aan het Hooggerechtshof.

Dat bleek op 7 juni ook verdeeld, de stemmen staakten. Opnieuw komt er nu uitstel dat maximaal 3 maanden mag duren. In die tijd zal de zaak op-nieuw gewogen worden.

Een delegatie van inheemse leiders vergezelde de zitting van de plenaire vergadering van het Hof. Ondertussen volgden inheemse mensen en aan-hangers van de zaak het proces in een wake bij het regeringspaleis in Brasilia.

Geconfronteerd met de beslissing van het Hooggerechtshof bevestigt de Inheemse Beweging opnieuw dat over inheemse rechten niet te onderhan-delen valt en dat de mobilisatie tegen het ‘marco temporal’ in het hele land doorgaat.

Steun vanuit binnen en buitenland is daarbij welkom en dringend nodig.

Een voorbeeld van de mogelijke gevolgen: Vanuit de zuidelijke deelstaat Paraná kwam het bericht wat aanvaarding van het ‘marco temporal’ voor de Inheemse gemeenschappen daar zou kunnen betekenen: 36 van de 53 zou-den door landverlies ontmanteld kunnen worden.

Voor meer informatie over het leven van de inheemse bevolking in Brazilië:

www.cimi.org.br