Jaaroverzicht 2022: Geweld tegen Inheemse Volken van Brazilië

Om het onrecht tegen Inheemse Volken aan te klagen en te bestrijden publi-ceert Cimi, het Indianenpastoraat van de RKkerk, jaarlijks een overzicht van de diverse vormen van geweld waar de volken mee geconfronteerd worden. Het jaar 2022 was het laatste van de regering Bolsonaro. Een verslag om niet te vergeten dus. Het rapport ‘Geweld tegen […]