Brazilië: illegale houtkap bedreigt het leven en de cultuur van de inheemse volken


Illegaal hout uit de Amazone in beslag genomen door de PRF in MA in 2022 (PRF/MA)“Als er geen bossen en dieren meer zijn, kan de inheemse cultuur uitster-ven; dan zal onze cultuur sterven. Maar niemand maakt ons bang, wij geven niet op, we zullen vechten tot het einde,” aldus een van de leiders van het inheemse Araribóialand, in de deelstaat Maranhão, deel van het Braziliaanse Amazonegebied. Zij spreken met journalisten van Le Monde.

Hoewel hun gebied is afgebakend en juridisch als inheems is erkend, is het Araribóiagebied doelwit van indringers, zoals jagers, boeren, illegale hout-kap en zelfs weilandpacht.

De leiders willen omwille van eigen veiligheid niet met naam genoemd wor-den. Ze horen tot de bedreigde leden van de traditionele gemeenschap.

De terugkerende invasies, vooral die welke verband houden met illegale houtkapactiviteiten, veroorzaken milieuvernietiging en leiden tot talrijke interne conflicten in de gemeenschappen.

Marcilene Guajajara van de Organisatie van Inheemse Volken van Maranhão werpt meer licht op dit element. De organisatie, die sinds 2003 bestaat, ontvangt regelmatig klachten over illegale houtkap in de deelstaat. Ze zegt dat het leven van de inheemse bevolking is aangetast door de ver-snelde ontbossing en de directe conflicten, waardoor ook hun gezondheid kwetsbaar is geworden.

“Vandaag de dag leven de meeste van deze mensen bedreigd binnen hun territorium. Dit veroorzaakt veel angst. Mensen hebben niet meer zoveel vrijheid om te leven als vroeger,” zegt Marcilene. Als strategie om te over-leven en voor de gebieden te zorgen, zo vertellen de Araribóialeiders, is constante bewaking van de grenzen van de gebieden noodzakelijk. Bij grotere operaties, zoals het verifiëren van klachten en andere inspecties, kunnen ze rekenen op ondersteuning van de politie en het Braziliaanse Instituut voor Milieu en Hernieuwbare Natuurlijke Hulpbronnen (IBAMA).

Volgens IBAMA zijn er verschillende criminele groepen betrokken bij fraude in de bosbouwketen en kopen deze illegaal gekapt hout. Dezelfde groepen zijn vaak verantwoordelijk voor de financiering van het kappen van het hout en het verdoezelen van de herkomst ervan

Illegaal hout uit de Maranhão Amazone in het Araribóiagebied (CIMI/MAarchieven)

Illegaal hout uit de Amazone in beslag genomen door de PRF in MA in 2022 (PRF/MA)

De strijd van de “Beschermers van het Woud”

De invasies voor de houtkap, zegt een andere leider, zijn al minstens sinds 1984 aan de gang en ze zijn nooit gestopt. Ongeveer de helft van het ge-bied is volgens hem gekapt en er heerst grote bezorgdheid over de opmars van het verhuren van land voor het weiden van vee.

De zogenaamde “Beschermers van het Woud” maken zich niet alleen zor-gen over activiteiten die de ontbossing zouden kunnen verergeren, maar inspecteren en bewaken het gebied ook, omdat ze bezorgd zijn om de geïsoleerde volkeren die leven van bijvoorbeeld jagen, vissen en verza-melen.

Dit toezicht is het resultaat van collectief en onbetaald werk, dat volledig vrijwillig en ook gevaarlijk is. Noodzakelijk geacht voor het voortbestaan van de inheemse cultuur waar de strijd zich volgens de leider op richt, leidt het werk tot gewelddadige confrontaties.

“Wij doen dit werk van inspecteren en bewaken van ons grondgebied en wij lopen in de weg van deze houthakkers die ons hout uit ons grondgebied blijven stelen. Wij hebben geen vrede in onze dorpen. Dit is mijn opstand, mijn verontwaardiging, ik ben een leider, ik maak deel uit van de gemeen-schap. Het is moeilijk voor ons om in een democratisch land te leven dat geen rekening houdt met onze inheemse bevolking. Dus zijn we overgele-verd aan de genade van de indringers,” zegt de leider.

“Wij hebben geen vrede in onze dorpen, het is moeilijk voor ons om te leven in een land waar geen vrede heerst.”

Zie verder:

https://diplomatique.org.br/exploracaoilegalmadeiraameacavidaculturaindigena/

Voor meer informatie over het leven van de inheemse bevolking in Brazilië: www.cimi.org.br