Inheemse Vrouwen Strijden voor haar rechten


De 3de Mars van de Inheemse Vrouwen bracht van 11 tot 13 september 2023 8 duizend vrouwen bijeen in de Braziliaanse hoofdstad.

De vrouwen vertegenwoordigden de inheemse beweging uit 12 landen en regio’s: Maleisië, Afrika, Oeganda, Verenigde Staten, Peru, Kenia, Nieuw-Zeeland, Bangladesh, Rusland, Indonesië, Guatemala en Finland.

De mars bracht dus ook inheemse vrouwen uit andere landen samen, “een krachtige herinnering dat de strijd voor de rechten van inheemse vrouwen geen geografische grenzen kent,” zegt de organisatie.

En dan gaat het, zo zeggen de vrouwen, om gendergelijkheid en behoud van de inheemse culturen: “vandaag de dag zijn het niet de Portugese kolonisatoren meer, maar liggen er voorstellen van de politieke elite die koste wat het kost proberen ons los te koppelen van onze culturele wortels en van onze traditionele grond”.

Gedurende de drie dagen van de Mars weerklonk de roep om een einde te maken aan het geweld tegen inheemse vrouwen en om hun rechtmatige plaats in de samenleving te garanderen.

Het evenement bestond uit een divers programma, met groepswerk, cultu-rele evenementen, workshops en themabijeenkomsten over bij voorbeeld behoud van natuur en biodiversiteit, en natuurlijk over de poging van de grootgrondbezitters en grootondernemers in Brazilië om via een alternatieve interpretatie van de Grondwet vele gebieden van de Inheemse Volken weg te kapen en nieuwe landtoewijzingen onmogelijk te maken. (De kwestie van de ‘marco temporal’).

Deze vrouwen hebben in hun leven met ontelbare uitdagingen en onrecht-vaardigheden te maken gehad, maar ze weigeren zichzelf nog langer het zwijgen op te leggen.

“Wij eisen toegang tot goede gezondheidszorg, onderwijs en economische kansen. Wij vechten voor de bescherming van land en natuurlijke hulpbron-nen, die al veel te lang worden uitgebuit. Wij pleiten voor het beëindigen van geweld tegen inheemse vrouwen, een wijdverbreid probleem dat onze gemeenschappen al generaties lang teistert,” aldus de organisatoren van de mars.

Op de slotavond werd met medewerking van inheemse artiesten de show opgevoerd ‘Wij Zijn De Genezing Van De Wereld’.