Hulpactie Watersnood Indianengemeenschappen Zuid-Brazilië


Bij de immense overstromingen in de deelstaat Rio Grande do Sul van mei j.l. zijn ook meer dan 80 inheemse gemeenschappen getroffen.

Een 22-tal organisaties van deze gemeenschappen, uit kerken, milieu en gezondheidssector heeft een inventarisatie gemaakt van de schade en zijn een campagne gestart voor passende hulp. Die moet onder meer van de nationale en deelstaatregering komen, maar ook uit de Braziliaanse samenleving.

Financiële hulp uit het buitenland is welkom en past binnen de internationale medeverantwoordelijkheid, zo kunnen we stellen, voor wat wereldwijd vandaag de dag op milieugebied plaats vindt.

“Inheemse volken zijn de grootste spelers in de aanpak van de wereldwijde klimaatcrisis, terwijl zij als eersten te lijden hebben onder de ergste gevolgen van de milieuvernietiging”, zeggen de organisaties.

Dezelfde organisaties melden dat ze in tien dagen tijd noodacties hebben uitgevoerd die meer dan 1300 families van de Mbya Guarani, Kaingang, Xokleng en Charrua volkeren hebben geholpen, in 67 dorpen verspreid over 35 gemeenten.

Vele gezinnen hebben halsoverkop alles achter moeten laten en hoger gelegen plekken moeten opzoeken. Ze zullen moeten zien of ze kunnen terugkeren en in welke omstandigheden.

Hulp is nodig voor de korte termijn, maar ook voor de wederopbouw van woningen en dorpen op de langere termijn.

De bovengenoemde organisaties hebben een open brief opgesteld voor de autoriteiten waarin ze pleiten dat ge-meenschappen, voor wie dat geldt, bij terugkeer ook tegelijk een erkend en afgebakend gebied krijgen toegewezen dat zekerheid voor de toekomst geeft en niet zoals nu nog vaak kwetsbaarheid betekent.

Het is het moment, zo stellen ze, om vele structurele maatregelingen in de wederopbouw te nemen (gezondheid, onderwijs, landtoewijzing, huisvesting, voedselzekerheid en duurzaamheid, wegen en elektriciteit, drinkwater).

Het herstelplan voor de inheemse gemeenschappen moet een vast onderdeel vormen van het algemene herstelplan voor de deelstaat. (Bron: Cimi mei 2024)

Financiële hulp vanuit Nederland kan via de Steungroep Indianen in Brasil.

Uw bijdrage kunt u overmaken op:

NL65 INGB 0004 3532 77

t.n.v.
Stichting Steun aan CIMI,
Stutterstraat 9
6432 AK Hoensbroek