Educatie

Educatie en assistentie bij activiteiten

Groepen en organisaties in Nederland en België kunnen voor hun activiteiten een beroep doen op vrijwilligers van de Steungroep Indianen in Brasil. Een aantal van hen heeft ook daadwerkelijk in Brazilië gewerkt met en in inheemse gemeenschappen.

De medewerkers kunnen informatie geven, een gastles verzorgen en educatief materiaal verstrekken (zie: lespakket)

Ook geven ze graag suggesties voor acties, contacten in Brazilië, of denken mee over projecten die een uitwisseling van ervaringen en kennis beogen tussen indianen en groepen in Europa.

Hier een voorbeeld hoe een school in Landgraaf een project over indianen heeft uitgevoerd.

Hier leest u een verslag van groep 7/8 die een gastles van Paul Wolters, medewerker uit Brazilië, kregen. Leerlingen hebben veel over de indianen geleerd van Paul, maar in het verslag zijn ook nog clichés over indianen die blijkbaar al lang in de hoofden van de leerlingen (en waarschijnlijk ook volwassenen zitten) en die moeilijk te verwijderen zijn. Ook niet door een les van Paul.